تصویر اخبار قشم در هفته نامه  اقتصادی، اجتماعی اخبار مناطق آزاد ویژه 40 سالگی انقلاب / شمار ه نوزدهم دوشنبه 15 بهمن ماه 1397

اخبار قشم در هفته نامه اقتصادی، اجتماعی اخبار مناطق آزاد ویژه 40 سالگی انقلاب / شمار ه نوزدهم دوشنبه 15 بهمن ماه 1397

.

همه حقوق نزد سازمان منطقه آزاد قشم محفوظ می باشد.